Projektbeskrivning

Grafiskt material till AB Företagsutveckling i Lund. Roll-ups, foldrar, visitkort, skyltar och give-aways.